Funcțiile ficatului sunt în strânsă legătură cu buna funcționare a întregului organism. Una dintre principalele sale îndatoriri este aceea de metabolizare a substanțelor ingerate precum alimentele, alcoolul sau medicamentele. 

Marea majoritate a medicamentelor administrate sunt supuse în organism unui șir de biotransformări, ficatul fiind organul care realizează metabolismul acestora. În timpul acestei biotransformări de la nivelul ficatului, medicamentele parcurg două etape: de metabolizare și de conjugare. Prin cea de-a doua etapă, pe de-o parte, se inactivează, pe de altă parte sunt supuse eliminării din organism. Etapa de metabolizare care include reacțiile de oxidare, reducere și hidroliză, este etapa care poate influența cel mai mult sănătatea ficatului nostru.

 

Materialul integral pe despreficat.ro