Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a modificat unele reglementări privind evaluarea tratamentului fără interferon pentru hepatita C.

Modificările sunt cuprinse într-un ordin al președintelului CNAS, publicat miercuri în Monitorul Oficial, care modifică și completează ordinul președintelui CNAS nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experți pentru afecțiuni hepatice și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de experți pentru afecțiuni hepatice.

Principalele diferențe privesc evaluarea pacienților care au fost incluși în programul de tratament din 2018-2019 comparativ cu pacienții incluși în programul care a început în februarie 2020.

Astfel, comisia de experți pentru afecțiuni hepatice “evaluează rezultatul medical al fiecărui pacient inclus în tratamentul antiviral cu medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, numai pentru pacienții al căror tratament a fost inițiat până la data de 31.08.2019 inclusiv”, menționează noul ordin.

 

Materialul integral pe www.360medical.ro