SOCIETĂȚI MEDICALE

Societatea de Boli Infecțioase si HIV/SIDA

SBI

 

Conducere: Prof. Dr. Victoria Arama – președinte

Adresă: Str Dr. Calistrat Grozovici nr. 1
Sector 2, București

Telefon: 021 201 09 80

E-mail: office@infectiologie.ro

Web: www.infectiologie.ro

 

Societatea Română de Gastroenterologie și Hepatologie – SRGH

Conducere: Prof. Dr. Cristian Gheorghe

Adresă: Institutul Clinic Fundeni – București, Șos. Fundeni nr. 258, Secția I Gastroenterologie, Sector 2

E-mail: contact@srgh.ro, drgheorghe@xnet.ro

Web: www.srgh.ro

 

După primul Congres de Gastroenterologie organizat în Europa (Belgia, 1935), Gastroenterologia a început să devina tot mai evident o specialitate aparte. În 1958 a avut loc la Washington Primul Congres Mondial de Gastroenterologie. În Organizația Mondială de Gastroenterologie (Organisation Mondiale de Gastroenterologie, OMGE) înființată cu acest prilej, au fost invitați să participe reprezentanții societăților naționale. În vederea acestui eveniment s-a constituit și Societatea Română de Gastroenterologie, la inițiativa profesorului Tiberiu Spârchez, director al primului Centrul de Gastroenterologie din țară, cu baza clinică la Spitalul Grivița. Tiberiu Spârchez a devenit primul președinte al Societății nou create. Ca vicepreședinți au fost aleși reprezentanți din celelalte centre universitare cu preocupări în domeniu: Octavian Fodor de la Cluj, C.C. Strat de la Iași și Leon Berinde de la Timișoara. Secretar general a fost Toma Nicolaescu, de la Institutul de Fiziologie Normală și Patologică din Spitalul Filantropia, București.

Societatea Română de Gastroenterologie a devenit astfel membru fondator al Organizației Mondiale, alături de alte 25 de țări. În țară, Societatea nu a avut însă individualitate, sistemul societăților științifice fiind centralizat într-un organism denumit Uniunea Societăților de Științe Medicale din România (USSM).

Crearea specialității de gastroenterologie în România nu a fost usoară, deoarece interniști iluștri din perioada 1950-1960, personalități marcante ale medicinei românești (N. Gh. Lupu, Iuliu Hațieganu etc) militau pentru o medicină internă unitară, indivizibilă. După încercări repetate, Tiberiu Spârchez l-a convins pe Voinea Marinescu, ministrul sănătății, renumit chirurg și cu viziune modernă asupra evoluției medicinei, să accepte gastroenterologia ca specialitate în 1958, concomitent cu înființarea Societății Române de Gastroenterologie.

Un aport deosebit la dezvoltarea gastroenterologiei Românesti și-au adus o serie de personalități din diferitele centre din țară: Lucian Buligescu, Benedict Gheorghescu, Sandu Stoichiţă, Carmen Oproiu, Eliza Marinescu, Gabriela Aposteanu (Bucureşti), Octavian Fodor, Vasile Cosma, Liviu Stănescu, Gheorghe Badea (Cluj), C. C. Dimtriu, Constantin Strat (Iaşi), Leon Berinde, Traian Banciu (Timişoara), L. Rona (Tg.Mureş) etc.

Societatea este membru cu drepturi depline în Societatea Europeană de Gastroenterologie (EAGE), Societatea Mondială de Gastroenterologie (WGO), Asociația Societăților Naționale Europene și Mediteraneene de Gastroenterologie (ASNEMGE).

Din anul 2002, denumirea Societății Române de Gastroenterologie s-a schimbat în Societatea Română de Gastroenterologie și Hepatologie (SRGH). 

Asociația Română de Chirurgie Hepatobiliopancreatică și Transplant Hepatic – ARCHBPTH

Conducere: Prof. Dr. Irinel Popescu – președinte de onoare, Conf. Dr. Vlad Brașoveanu – președinte în exercițiu

Adresă: Șos. Fundeni 258
Institutul Clinic Fundeni, Corp A, Etaj 3,
Clinica de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic, București

Telefon: 0721187272 (Dr. Mihail Pautov)

E-mail: contact@chirurgiehbp.ro, newsletter@chirurgiehbp.ro

Web: www.chirurgiehpb.ro

 

Asociaţia Română de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreatică şi Transplant Hepatic (ARCHBPTH) a fost înfiinţată în 2006 la Bucureşti, sub patronajul Prof. Dr. Henri Bismuth, organizând simpozioane tematice cu cadenţă anuală, ca răspuns al necesităţii dezvoltării acestei ramuri a chirurgiei şi a colaborării interdisciplinare în acest domeniu, interesul pentru această chirurgie de vârf fiind evident şi în continuă creştere. Până în momentul de faţă, chirurgia hepato-bilio-pancreatică rămâne o subspecialitate a chirurgiei generale, pregătirea fiind atât în Europa, cât şi în Statele Unite de doi ani, după terminarea rezidenţiatului. După cei doi ani de pregătire, urmează un examen care, la nivel european, este organizat de UEMS – Divizia de chirurgie HBP. Odată promovat, se obţine Diploma de specializare în chirurgie HBP pe baza căreia se poate practica acest tip de chirurgie în servicii de profil.

Din anul 2013 a început pregătirea în cadrul Centrului de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic „Dan Setlacec” din Institutul Clinic Fundeni a unei serii de peste 30 de cursanţi din toată ţara în „Chirurgie hepato-bilio-pancreatică” (atestat care include şi transplantul hepatic). Ca atare, este nevoie mai mult ca oricând de continuarea într-un ritm susţinut a activităţii ARCHBPTH, asociaţie ştiinţifică menită să contribuie esenţial la dezvoltarea acestei specialităţi chirurgicale în ţara noastră.

În acest context, chirurgia HBP este una din acele ramuri ale chirurgiei generale care devine din ce în ce mai bine definitã ca specialitate de sine-stãtãtoare. Un argument puternic este înfiintarea în cadrul UEMS (Uniunea Europeană a Medicilor Specialiști) a unei divizii de Chirurgie HBP care organizează anual un examen pentru obținerea unei diplome europene.

 Societatea Română de Gastroenterologie şi Hepatologie Pediatrică – SRGHP 

Conducere: Prof. Dr. Nicolae Miu (Cluj-Napoca) – președinte de onoare, Șef Lucr. Dr. Alexandru Pirvan (Cluj-Napoca) – președinte în exercițiu.

Adresă: Str. Crisan nr. 5, 400177, Cluj-Napoca

Telefon: 0264-432334

E-mail: contact@srghnp.ro

Web: www.srghnp.ro

 

Societatea Română de Gastroenterologie şi Hepatologie Pediatrică (SRGHP) este o asociaţie nepatrimonială, apolitică, independentă faţă de organele de stat sau politice, constituită prin liberul consimţământ al membrilor ei şi acţionând cu respectarea legilor în vigoare în România şi în conformitate cu Statutul societăţii.

SRGHP este persoană juridică română ce are scopuri medicale, sociale şi umanitare.

Scopul SRGHP este promovarea tuturor acţiunilor ce vizează diagnosticul, tratamentul, urmărirea bolnavilor cu afecţiuni gastroenterologice şi hepatologce şi a bolilor asociate, alături de integrarea lor socială.

Societatea Română de Endoscopie Digestivă – SRED
Societatea Română de Endoscopie Digestivă a fost înființată în anul 1994. SRED este organizație autonomă profesional-științifică reunind medicii specialiști interesați de endoscopia digestivă și medicii rezidenți în gastroenterologie.

Societatea Română de Endoscopie Digestivă prezintă autonomie structurală, funcțională și economică.

Academia Europeană HIV/SIDA și de Boli Infecțioase

 

 

Conducere: Prof. Adrian Streinu-Cercel – președinte

Adresă: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1
Sector 2, București

Telefon: 021 201 09 80, int. 8200

Fax: 021 318 60 90

Web: www.aidsacademy.org

 

Academia Europeană HIV/SIDA este îniţiată de o reţea de experţi din peste 15 ţari din Europa Centrală şi de Est, la care se adaugă şi experţi din alte ţări ale Europei de vest. Membrii acestei reţele s-au întâlnit deja de două ori în 2008, prima oară în România şi a doua oară la Paris, pentru a discuta şi agrea cadrul de cooperare şi acţiune. Această reţea este un spaţiu de comunicare şi acţiune deschis tuturor contribuţiilor pentru împlinirea viziunii Academiei.

În acest moment Academia are un secretariat situat în Bucureşti, în locaţia pusă la dispoziţie de Institutul National de Boli Infecţioase “Prof.Dr. Matei Bals”. Reţeaua a încredinţat unui Comitet Executiv sarcina de a lucra pentru definirea modului de operare al Academiei, pentru a facilita comunicarea în reţea şi activitaţile comune.

Academia activează la două niveluri:

– naţional (în fiecare din ţarile implicate în reţeaua Academiei)
– internaţional (toate activitaţile la nivel internaţional au ca scop final cresterea capacităţii şi îmbunătăţirea programelor la nivel naţional).

 

În România, la nivel naţional, Academia este înfiinţată de Ministerul Sănătăţii în cadrul Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof.Dr. Matei Bals”. Institutul asigură personalul cheie pentru management-ul Academiei. Academia va fi deasemenea sprijinită şi de Centrul Român HIV/SIDA www.hivromania.ro, care a fost înfiinţat în parteneriat de ONU si Guvernul României pentru a facilita coordonarea şi asigurarea asistenţei tehnice în domeniul HIV/SIDA. Activitatea Academiei în România va fi condusă de un Board alcatuit din reprezentanţii principalilor parteneri şi ai altor grupuri interesate.

Societatea Națională Română de Boli Infecțioase Pediatrice – SRBIP

 

Conducere: Conf. Dr. Oana Falup-Pecurariu – președinte

Adresă: Brașov

Telefon: 0268 415 130

E-mail: espid@srbip.ro; oanafp@yahoo.co.uk

Web: www.srbip.ro

 

Asociația Medicilor Infecționiști Mureș – AMI

Conducere: Prof. Adrian Streinu-Cercel – președinte 

Adresă: Str. Gheorghe Doja 89, Târgu Mureș (Clinica de Boli Infecțioase)

Telefon: 0365 882 612

E-mail: mapaci@ami-mures.ro

Web: www.ami-mures.ro